Chất lượng không khí tại Hà Nội đang được cải thiện

Ngày 4-4, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo quản lý chất lượng môi trường không khí TP Hà Nội. Theo điều tra, chất lượng không khí tại các khu vực dân cư, đường sá, làng nghề và khu công nghiệp có xu hướng được cải thiện theo thời gian.

chất lượng không khí tại hà nội

Tuy nhiên, tại các trục giao thông, khu vực xây dựng, làng nghề cơ khí và chế biến gỗ, không khí đang bị ô nhiễm nặng về bụi, benzen, tiếng ồn... Tại các khu công nghiệp, có thời điểm, một số chỉ tiêu vượt nhẹ; riêng chỉ tiêu benzen, mặc dù vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 06:2009/BTNMT nhưng có xu hướng tăng dần qua các năm do việc gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng) của các phương tiện giao thông.

Các đại biểu đều cho rằng, để giảm thiểu ô nhiễm không khí, Hà Nội phải kiểm soát chặt chẽ các biện pháp bảo vệ môi trường như: Che chắn, giảm bụi, khí thải tại các công trường thi công xây dựng, nhất là khu vực nội thành, cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm...

(Theo hanoimoi.com.vn)

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!