Hút bể phốt

Bể phốt là nơi chứa phân thải của con người, do vậy nơi đây có thể nói là bẩn nhất của một tòa nhà, xí nghiệp hay công sở. Không những vậy ở nhiều nơi,...

Xem thêm